Kształcenie podyplomowe lekarzy

W dniu 25.03.2009 praktyka została wpisana do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem: 55-000072-003-0001. W związku z powyższym za udział w naszych kursach i szkoleniach przyznawane są punkty edukacyjne