Informacje dla lekarzy i studentów

Poniższy tekst stanowi fragment rozprawy naukowej Wojciecha Drobka. Publikowanie jego części lub w całości bez zgody autora jest zabronione i ewentualne jego wykorzystanie pociągnie za sobą konsekwencje prawne.

dla_lekarzy.pdf

Autor spędził ponad 6 lat w prestiżowych klinikach uniwersyteckich kilku krajów Europy Zachodniej zgłębiając aspekty diagnostyki i leczenia omawianych dolegliwości. Wszystkie nabyte w sposób aktywny informacje, których fragmenty zawarto na niniejszej stronie są codziennie stosowane przez niego w praktyce klinicznej. Zapraszam do współpracy...