O Autorze

zdjecie autoraAutor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Śląskiej Akademii Medycznej.

Badania poświęcone układowi ruchowemu narządu żucia rozpoczął w 1995 roku. Odbył staże naukowo-szkoleniowe w klinikach uniwersyteckich w Niemczech, Austrii i Belgii.

Wprowadził i opisał na terenie Polski Manualną Analizę Czynności wg Profesora Bumann'a, stanowiącą w Europie Zachodniej i USA metodę z wyboru podczas badania czynnościowego układu stomatognatycznego. Na jej podstawie uzyskał stopień Doktora nauk medycznych.

Goszcząc w klinice uniwersyteckiej w Belgii prowadził pod opieką przewodniczącego Europejskiej Akademii Zaburzeń Układu Stomatognatycznego (EACD) badania poświęcone odczuwaniu bólów neuropatycznych i nocyceptywnych w obrębie twarzy. Uzyskał na ich podstawie stopień Master of Medical Sciences.

Przebywając w klinice uniwersyteckiej w Austrii uzyskał stopień Dr. Med. Dent.

Ukończywszy wymagane staże specjalizacyjne i zdawszy stosowne egzaminy uzyskał tytuł specjalisty z zakresu ortopedii szczękowej (ortodoncji) pad auspicjami Izby Stomatologicznej we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Autor współuczestniczył w tłumaczeniu kilku podręczników z protetyki stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji. Przetłumaczył samodzielnie na język polski podręcznik Profesora J. Okesona na temat leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia i zaburzeń zwarcia, będąc równocześnie redaktorem naukowym wspomnianego podręcznika.

Opublikował ponad 30 artykułów i prac badawczych na trenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Wygłosił ponad sto wykładów i referatów na temat zespołów bólowych twarzoczaszki i dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.

Prowadzi konsultacje kliniczne i kursy naukowe na terenie Polski i za granicą.

Autor jest członkiem

W wolnych chwilach prowadzi obserwacje astronomiczne, zgłębia języki obce, pasjonują go podróże, sport oraz malarstwo.