Idiopatyczne bóle neuropatyczne twarzoczaszki

Około 14% Pacjentów przybywających z dolegliwościami bólowymi do specjalistycznych gabinetów neurognatologicznych (czyli zajmujących się leczeniem wszelkich postaci bólów części twarzowej czaszki) stanowią Osoby z bólami neuropatycznymi. Część z nich stanowią Pacjenci z bólami neuropatycznymi pourazowymi, jednak znaczna liczba Chorych cierpi na bóle neuropatyczne o podłożu idiopatycznym, czyli nieznanym (ang. Persistent Idiopathic Facial Pain – PIFP).

Ból może obejmować różne okolice twarzy, imitować bóle zębowe, czy zatokowe, a jego charakter może przypominać parzenie, pieczenie, mrowienie drętwienie, niejasny ucisk.

Leczenie bólów neuropatycznych opiera się nierzadko na indywidualnie dobranej farmakoterapii. Najnowsze badania przeprowadzone przez autora dowodzą wszakże możliwości redukcji dolegliwości neuropatycznych części twarzowej czaszki bez zastosowania leków. Kluczem w leczeniu dolegliwości neuropatycznych jest jednak wnikliwa diagnostyka różnicowa. Konsultacja specjalistyczna w takich okolicznościach trwa nierzadko około 4 godzin.