PRZEBIEG KONSULTACJI SPECJALISTYCZNEJ (TRWAJĄCEJ OD 2 DO 7 GODZIN), PROWADZONEJ BEZBOLEŚNIE I W SPOSÓB NIEINWAZYJNY W TUTEJSZYM GABINECIE, MOŻNA PODZIELIĆ NA NASTĘPUJĄCE BLOKI:

BLOK I. OBOWIĄZKOWY DLA KAŻDEGO PACJENTA,
obejmujący istotne gnatologicznie badanie wewnątrzustne:

 1. Analizę zgryzu (a dokładnie zwarcia statycznego, czyli podczas zacisku zębowego i zwarcia dynamicznego, to znaczy kontaktów międzyzębowych podczas jedzenia, gryzienia, żucia i ewentualnych parafunkcji polegających na zgrzytaniu zębami).
 2. W razie podejrzenia zaburzeń i bólów neuropatycznych w tym bloku ma miejsce także bezbolesna analiza funkcji czuciowo-przewodniczej nerwu trójdzielnego.

BLOK II. OBOWIĄZKOWY DLA KAŻDEGO PACJENTA,
zawierający między innymi pełne badanie podmiotowe (każdy rodzaj kluczowego gnatologicznie wywiadu medycznego) i czynnościowe badanie gnatolgiczne:

 1. Wywiad, czyli badanie podmiotowe zgodnie z American Academy of Orofacial Pain wzbogacony metodyką Uniwersytetów w Groningen, Utrechcie, Amsterdamie (Niderlandy) i Leuven (Belgia). Uwzględnia on ogólnoustrojowe aspekty NEUROLOGICZNE, ORTOPEDYCZNE, REUMATOLOGICZNE, LARYNGOLOGICZNE I ENDOKRYNOLOGICZNE
 2. Ogólnoustrojowe nieinwazyjne badanie ortopedyczne (metodologia z krajów Beneluksu) NIEZBĘDNE DO KOMPLEKSOWEJ OCENY STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO.
 3. Bezbolesne badanie czynnościowe układu stomatognatycznego (staw skroniowo-żuchwowy, mięsnie okołoczaszkowe) zgodnie z metodologią Prof. Hanssona (Szwecja), Prof. Bumanna i Prof. Groot-Landeweera (Niemcy, Niderlandy, USA), Prof. Rocabado (Chile) z najnowszymi modyfikacjami m.in. Uniwersytetu w Amsterdamie (Holandia). Na jego podstawie można skutecznie wykryć także objawy ukryte – w tym stany zapalne – między innymi stawu skroniowo – żuchwowego.
 4. Nieinwazyjne badanie czynnościowe kręgosłupa szyjnego i okolicznych mięśni (przy istniejących wskazaniach) metodą Doktora Stelzenmuellera (Niemcy) oraz Prof. Steenksa i Prof. De Wijera (Niderlandy).
 5. Przy wskazaniach medycznych możliwość diagnostyki bólów i zaburzeń neuropatycznych na podstawie najlepszej w świecie w tej dziedzinie metody diagnostycznej ze szkoły skandynawskiej (Dania, Szwecja).
 6. W razie wskazań ZA ZGODĄ PACJENTA przeprowadzane są zabiegi z zakresu terapii manualnej stawu skroniowo – żuchwowego i mięśni okołoczaszkowych, ze szczególnym uwzględnieniem mięśni układu ruchowego narządu żucia.
 7. Analiza ewentualnych wyników badań laboratoryjnych i wizualizacyjnych.
 8. Wytyczenie czynnościowego planu leczenia.
 9. Porada - zgodnie z wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych.
 10. WDROŻENIE PLANU LECZENIA.
 11. Przygotowanie epikryzy adresowanej do lekarzy z innych placówek leczniczych.

BLOK III. FAKULTATYWNY
W zależności od wskazań i objawów pacjent podejmuje decyzję o jego przeprowadzeniu:

Przy wskazaniach medycznych i akceptacji Pacjenta diagnostyka kliniczna (BEZ POBORU KRWI, to znaczy na podstawie badania podmiotowego i fizykalnego) chorób odkleszczowych ze szczególnym uwzględnieniem KILKU ODMIAN BORELIOZY oraz BAKTERYJNYCH I WIRUSOWYCH infekcji towarzyszących (KTÓRE MOGĄ MIĘDZY INNYMI NEGATYWNIE WPŁYWAĆ NA FUNKCJĘ STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO, OKOLICZNYCH MIĘŚNI I GENEROWAĆ OBJAWY O CHARAKTERZE SZUMÓW/PISKÓW USZNYCH) - na podstawie metodologii z Niemiec i USA.

BLOK IV. FAKULTATYWNY
W zależności od wskazań i objawów pacjent podejmuje decyzję o jego przeprowadzeniu:

Przy wskazaniach medycznych i akceptacji Pacjenta czynnościowe badanie audiologiczne celem analizy związku tinnitusu (szumy/piski w uszach) z układem ruchowym narządu żucia i okolicznych mięśni okołoczaszkowych Pacjenta. Metodyka postepowania opiera się na wzorcach z USA, Niemiec, Belgii i Hiszpanii. Pozwala ona często na znalezienie przyczyn tinnitusu (TAKŻE POZA UKŁADEM RUCHOWYM NARZĄDU ŻUCIA) oraz czynników wzmacniających jego odczuwanie.

WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE WYŻEJ BLOKI KONSULTACYJNE PROWADZI W CAŁOŚCI: DR N.MED., DR.MED.DENT., M.M.S. WOJCIECH DROBEK (patrz: o autorze)