Choroby przenoszone przez kleszcze

Wśród Pacjentów poszukujących pomocy w specjalistycznej klinice czy gabinecie neurognatologicznym, czyli leczącym bóle twarzy i inne zaburzenia układu ruchowego narządu żucia, sporą grupę stanowią osoby, u których stwierdza się choroby odkleszczowe. Częste ich objawy to bóle i zawroty głowy, szumy/piski uszne (czyli Tinnitus), zaburzenia ciepłoty ciała, drętwienia/ mrowienia różnych okolic ciała, bóle w obrębie różnych stawów (w tym stawu skroniowo-żuchwowego, obok stawów kolanowych, biodrowych, łokciowych i barkowych NAJCZĘŚCIEJ ATAKOWANEGO STAWU PRZEZ CHOROBY ODKLESZCZOWE W ORGANIŹMIE CZŁOWIEKA!), uczucie zmęczenia, napięcia mięśniowe i wiele innych. Podobnie jak w przypadku innych chorób, także i w przypadku chorób odkleszczowych diagnostyka jest procesem wieloetapowym. Kluczem i początkiem musi być tutaj diagnostyka kliniczna, czyli wywiad oraz badanie fizykalne. Dopiero na tej podstawie podejmowane są przez lekarza decyzje jakie EWENTUALNE badania uzupełniające, na przykład badania laboratoryjne czy wizualizacyjne można polecić Pacjentom. Poważnym błędem jest rozpoczynanie diagnostyki chorób odkleszczowych na podstawie badań krwi. Wybór tych badań najczęściej przebiega na drodze losowej, niestety skutkując FAŁSZYWIE NAGATYWNYMI WYNIKAMI, czyli brakiem wykrycia schorzenia. Pociąga to za sobą nieraz katastrofalne skutki.

Opierając się na swym uczestnictwie w zagranicznych konferencjach i stażach naukowych na temat chorób odkleszczowych w Niemczech i Hiszpanii autor pragnie zaproponować Pacjentom kompleksową diagnostykę kliniczną omawianych chorób. Uzyskuje się w ten sposób próbę odpowiedzi na pytanie: na ile objawy w obrębie twarzy, głowy i układu ruchowego narządu żucia stanowią izolowany problem mechaniczny, czy też raczej są one manifestacją schorzeń ogólnoustrojowych, w omawianym przypadku chorób przenoszonych przez kleszcze, nawet mimo braku świadomości istnienia wcześniejszego kontaktu z tym, jakże niebezpiecznym, pajęczakiem.