Niniejsza strona WWW jest przeznaczona dla wszystkich, którzy pragną zasięgnąć fachowych informacji na temat dolegliwości bólowych twarzy i głowy oraz zaburzeń czynności układu ruchowego narządu żucia (URNŻ), określanego też niekiedy mianem układu stomatognatycznego (US). Przedstawione tutaj informacje bazują na wynikach badań prowadzonych w prestiżowych ośrodkach naukowych na całym świecie oraz na wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych, do których należy autor.

Najważniejszą światową organizacją zrzeszającą największych ekspertów podejmujących problematykę bólów jest:

International Association for the Study of Pain (IASP)

Organizacja ta publikuje na swej stronie internetowej informacje dla Pacjentów cierpiących na wszelkie rodzaje bólów. Pomiędzy październikiem 2013 a październikiem 2014 ogłoszono Ogólnoświatowy Rok na Rzecz Ulgi w Bólach Twarzy. Z tej okazji przygotowano również zestaw tablic informacyjnych dla Pacjentów z tymi dolegliwościami. Znajduje się tam również tłumaczenie powyższego tekstu na język polski. Zainteresowany Czytelnik znajdzie więcej informacji na stronie: www.iasp-pain.org/GlobalYear/OrofacialPain2013


Punkty edukacyjne: kształcenie podyplomowe lekarzy


Zapraszam serdecznie
Dr n.med., Dr.med.dent., M.M.S. Wojciech Drobek