Bóle twarzy

Są to częste dolegliwości, z którymi skonfrontowana liczna grupa osób. Najczęściej ich tło stanowią (szeroko pojmowane) bóle zębów. Drugą pod względem częstotliwości przyczyną bólów twarzy są zaburzenia układu ruchowego narządu żucia (URNŻ). Zalicza się do nich zaburzenia, czyli dysfunkcje mięśni i dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ).

Zaburzenia mięśni

Odczuwane są one jako bóle policzków, utrudnienie żucia pokarmów twardych i miękkich (np. bułek), sztywność policzków i ich napięcie podczas pracy i nad ranem, po przebudzeniu. Częstym objawem towarzyszącym jest brak możliwości pełnego otwarcia ust, np. podczas próby ziewania lub przyjęcia większego kęsa pokarmowego. Szczególnym objawem takich zaburzeń są trudności w utrzymaniu szerokiego otwarcia ust podczas wizyt u lekarza stomatologa! Zaburzenia mięśni żucia, oraz związanych z nimi czynnościowo (a także na drodze odruchowej) mięśni szyi i karku prowadzą bardzo często do dysfunkcji powodujących bóle głowy. Należy podkreślić, iż zaburzenia mięśni mają często na szczęście charakter odwracalny, jednak nie leczone lub leczone w sposób niewłaściwy, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji (autorzy amerykańscy, belgijscy, francuscy i kanadyjscy).

Bóle stawów skroniowo-żuchwowych

Są to bóle występujące dość często w populacji ludzkiej, rzadziej jednak niż bóle mięśniowe. Mają one charakter najczęściej miejscowy, odczuwane są zdecydowanie najczęściej tuż przed uchem lub "w uchu". Mogą one symulować zapalenie ucha środkowego, konsultacja laryngologiczna jednak nie potwierdza zaburzenia narządu słuchu. Odczuwane one są głównie podczas próby żucia lub podczas mówienia. Mają one cechy bólów zapalnych, w przeciwieństwie do bólów mięśniowych. Czasem towarzyszy im uczucie blokady podczas otwierania ust lub zjawiska osłuchowe, typu trzaski, przeskakiwania i trzeszczenia podczas ruchu dolnej szczęki.

Inne bóle twarzy

Zalicza się tu bóle promieniujące z innych struktur, na przykład zatok obocznych nosa, więzadeł, bóle infekcyjne. Wyjątkowo rzadko, i to jedynie w niektórych, ściśle określonych miejscach, bóle twarzy związane są z wadami kręgosłupa szyjnego lub też stanowią manifestację guzów mózgu. Są to, jak zaznaczono, przypadki wyjątkowo rzadkie, jednak podobnie jak w innych sytuacjach, konieczne jest dokładne badanie różnicujące (kontakt).